Po zákaze interrupcií v USA budú chudobné ženy zomierať. Tie bohaté môžu za zákrokom cestovať (rozhovor)

Po zákaze interrupcií v USA budú chudobné ženy zomierať. Tie bohaté môžu za zákrokom cestovať (rozhovor)

V USA dospel Najvyšší súd k prelomovému rozhodnutiu. Takmer 50 rokov bolo právo na interrupciu garantované všetkým ženám. Vychádzal z idey, že je súčasťou práva na súkromie, ktoré je zakotvené v ústave. Najvyšší súd riadený konzervatívnymi sudcami však teraz toto rozhodnutie zvrátil. Znamená to, že jednotlivé štáty si môžu schváliť svoju vlastnú interrupčnú politiku. 

Aktivistka Alena Faragulová z iniciatívy Nebudeme ticho hovorí, že podľa Spoločnosti pre plánované rodičovstvo je až v 26 štátoch veľmi veľká pravdepodobnosť, že interrupcie buď úplne zakážu alebo prístup k nim tvrdo oklieštia. Ide väčšinou o štáty v južnej časti a západnej časti stredu USA. Podľa centra pre reprodukčné práva až 40 miliónov žien a ďalších osôb, ktoré môžu niekedy potrebovať interrupciu, žijú v štátoch nepriateľským voči interrupciám.

Faragulová sa témam reprodukčnej spravodlivosti a interrupcií aktívne venuje od roku 2018 aktivisticky aj pracovne. Spolu s ďalšími členkami organizuje protesty proti okliešťovaniu reprodukčných práv na Slovensku, píše texty, zúčastňuje sa na diskusiách či prekladá texty súvisiace s interrupciami. V rozhovore vysvetľuje, prečo nastal v tejto téme v USA zvrat a čo to bude znamenať pre celú spoločnosť.

Čo znamenal rozsudok v prípade Roe vs. Wade? O čo v tomto prípade išlo?

Rozhodnutie v prípade Roe vs. Wade v podstate znamenalo, že právo na interrupciu sa v USA stalo jedným zo základných ústavných práv.

Norma McCorvey (pseudonym Jane Roe), ktorá na prelome 60. a 70. rokov otehotnela s tretím dieťaťom, pre skoro úplný zákaz interrupcií v Texase nemohla ísť na interrupciu. V Texase boli vtedy jedny z najkrutejších zákonov v USA, interrupcia nebola povolená dokonca ani v prípade znásilnenia, a tak ako v mnohých ďalších štátoch, aj tam bolo jej vykonanie trestným činom. Právničky zastupujúce McCorvey postavili prípad predovšetkým na tom, že zákaz interrupcií je protiústavný, lebo interrupcia je súkromná záležitosť podobne ako napríklad právo užívať antikoncepciu, mať či vychovávať deti, čo znamená, že o interrupcii by sa mala rozhodovať samotná žena alebo iná tehotná osoba a do jej rozhodnutia by štát nemal zasahovať. Treba však dodať, že ako to už v patriarchálnej a patronizujúcej spoločnosti býva, v skutočnosti sa hovorilo o rozhodnutí ženy konzultovanom s jej lekárom, teda jej sloboda rozhodnúť sa pôvodne spočívala v predpoklade, že toto rozhodnutie robí na základe odbornosti svojho lekára.

V roku 1973 Najvyšší súd rozhodol v prospech tohto argumentu a zároveň predstavili rámec toho, kedy a ako môžu prístup k interrupciám regulovať štáty. V prvom trimestri nemohli štáty regulovať prístup k interrupcii vôbec, v druhom semestri ho regulovať mohli v záujme ochrany zdravia a života tehotných, nemohli ho však zakázať. Zakázať interrupciu mohli v treťom semestri, zákaz sa však nemohol týkať prípadov, ak bol ohrozený život tehotnej osoby. Bohužiaľ to neznamená, že interrupcie boli v USA doteraz prístupné bez obmedzení. V USA, tak ako po celom svete, sa anti-choice skupiny (skupiny za vynútené tehotenstvá a pôrody) snažia obmedzovať prístup k interrupcii neustále, napríklad zavádzaním čakacích dôb alebo skracovaním doby, počas ktorej je možné podstúpiť interrupciu a podobne. Roe vs. Wade však vo všeobecnosti znamenal, že ženy alebo iné tehotné osoby mali zaručené do 24. týždňa, že nemôžu byť úplne zbavené možnosti voľby.

Prečítajte si tiež:

Prečo došlo k zrušeniu rozsudku?

Štát Mississippi v roku 2018 zakázal prístup k interrupciám po 15. týždni, čo napadla organizácia Jacskson Women’s Health Organisation. Pri posudzovaní tohto prípadu niektorí sudcovia a sudkyne rozhodli, že rozhodnutie v prípade Roe vs. Wade treba zrušiť a rozhodovanie o prístupe k interrupciám treba dať „znovu do rúk ľuďmi volenými zástupkýň a zástupcov“. Prečo sa však sudcovia a sudkyne v skutočnosti takto rozhodli? Viaceré a viacerí sa netaja tým, že sú anti-choice a zrušenie tohto rozhodnutia znamená zákaz alebo oklieštenie prístupu k interrupciám vo veľkej časti USA. Hlavným dôvodom však je, ako to v prípade anti-choice hnutia je vždy, že chcú ovládať ženy a ľudí s maternicou a ich telá. Zákaz prístupu k legálnej interrupcii totiž neznamená, že interrupcie prestanú existovať, znamená to, že interrupcie začnú byť zdravie a život ohrozujúce.

Kto sú hlavné postavy v protiinterrupčnom hnutí v USA? O aké skupiny ide? U nás sú to prevažne nábožensky motivované skupiny alebo politici. Je to podobné aj v USA?

Ide o skupiny vychádzajúce z veľmi rôznorodých prostredí: zo straníckych prostredí, prostredia zdravotnej starostlivosti aj z náboženského prostredia, mnohé z nich však nemožno takto jednoducho zaradiť. Podľa výskumu verejnej mienky, ktorý tento rok uskutočnilo Pow Research Center, vieme, že proti interrupciám sú hlavne muži z prostredia amerického evangelikánskeho protestantizmu. V tomto prípade sú však hlavné postavy anti-choice sudcovia a sudkyne Najvyššieho súdu a guvernéri a guvernérky štátov, v ktorých sú dlhodobo proti interrupciám.

Zdroj: TASR/AP

Je možné, že keď na Najvyššom súde budú prevládať liberálni sudcovia, tak bude znova na federálnej úrovni garantované právo žien na interrupciu?

Nerada delím spoločnosť na konzervatívcov a liberálky, keďže je to omnoho zložitejšie, predovšetkým v prípade reprodukčnej spravodlivosti, ako vieme z prieskumov verejnej mienky. Rozsudok by však pravdepodobne v prípade, keby ešte Donald Trump nenominoval do úradu troch sudcov s anti-choice postojom, zrušený nebol. Takisto je možné, že reforma Najvyššieho súdu, po ktorej niektoré Američanky a Američania už aj pred týmto rozhodnutím volali, by mohla zmeniť postoj Najvyššieho súdu k interrupciám. Reforma by mohla prebehnúť buď zvýšením počtu sudcov a sudkýň alebo zmenou jeho štruktúry. Zároveň je dôležité pripomenúť, že cesta Najvyššieho súdu nie je jediný spôsob, ako možno právo na prístup k legálnej a teda aj bezpečnej interrupcii garantovať. Takisto je možné predstaviť a prijať federálny zákon zaručujúci prístup k interrupcii. A to môžu spraviť volené zástupkyne a zástupcovia ľudí.

Aký vývoj očakávate? Koľko štátov podľa vás obmedzí interrupcie?

Politickou situáciou v USA sa podrobne nezaoberám, takže netrúfam si odhadovať vývoj. Avšak keďže v iniciatíve Nebudeme ticho sa okrem iného venujeme aj reprodukčnej spravodlivosti a právam, dianie ohľadom interrupcií vo svete sledujem, môžem teda hovoriť všeobecne o smerovaní štátov v otázke interrupcií.

Pozitívne je, že v súčasnosti je v USA aspoň 16 štátov plus Washington, D. C., v ktorých je prístup k interrupcii chránený priamo zákonmi týchto štátov. Ide o štáty na západnom pobreží, väčšinu štáty na severozápade USA pri kanadských hraniciach, Havaj, Colorado a Illinois.

Podľa Spoločnosti pre plánované rodičovstvo je až v 26 štátoch veľmi veľká pravdepodobnosť, že interrupcie buď úplne zakážu alebo prístup k nim tvrdo oklieštia. Ide väčšinou o štáty v južnej časti a západnej časti stredu USA. Podľa centra pre reprodukčné práva až 40 miliónov žien a ďalších osôb, ktoré môžu niekedy potrebovať interrupciu, žijú v štátoch nepriateľským voči interrupciám. Tieto štáty majú už v súčasnosti reštriktívne zákony buď z obdobia pred alebo po rozsudku Roe vs. Wade, ktoré môžu uviesť do platnosti vo veľmi krátkom čase, pričom viaceré to už začali robiť. Napríklad guvernér štátu Missouri iba pár minút po zrušení rozsudku v prípade Roe vs Wade oznámil, že v štáte nadobúda platnosť úplný zákaz interrupcií. Podobne aj guvernér štátu Ohio vyhlásil, že týmto nadobúda v štáte platnosť zákaz interrupcií po zaznamenaní tlkotu srdca plodu, čo môže byť už v treťom týždni tehotenstva, keď väčšina z nás o tehotenstve ešte nevie.

To, aký vývoj bude nasledovať v ďalších štátoch, neviem. Jediné, čo viem povedať, je, že po zrušení rozsudku budú v rôznych štátoch USA platiť ohľadom prístupu k interrupciám rôzne zákony a v mnohých bude určite isté obdobie panovať neistota. V niektorých štátoch bude právo na interrupciu zaručené zákonom, v iných, a tých bude viac, budú interrupcie úplne alebo skoro úplne zakázané či obmedzené. A hlavne viem povedať, že zrušenie rozsudku mnohým ublíži.

Aké možnosti budú mať ženy z týchto štátov? Na koho bude mať zákaz najväčší vplyv?

To, aké možnosti budú ženy a ďalšie osoby, ktoré potrebujú interrupciu mať, závisí od mnohých faktorov – napríklad od ich finančnej či sociálnej situácie alebo geografickej polohy. Ak si to budú môcť dovoliť, budú môcť vycestovať do iného štátu, možno sa budú môcť obrátiť na niektorú z organizácií, ktoré v takýchto prípadoch zabezpečujú interrupčné tabletky a poskytujú pomoc pri self-manažmente interrupcie. Takisto je však možné, že sa obrátia na ilegálnych poskytovateľov interrupcií, vyhľadávať interrupčné tabletky na čiernom trhu, alebo sa budú snažiť samy vyvolať interrupciu pomocou rôznych prostriedkov. Všetky tieto možnosti sú však nebezpečné a prinášajú so sebou veľké riziko zdravotných problémov alebo smrti. Je predpoklad, že úplný zákaz interrupcií bude viesť k zvýšeniu úmrtnosti spojenej s interrupciami o 21 percent, pričom u čiernych žien je toto číslo o dosť vyššie.

Ako to už býva, zákaz bude mať najhorší vplyv na už aj tak znevýhodnené ženy a iné osoby s maternicou či marginalizované komunity, teda na chudobné, nebiele, žijúce v odľahlých lokalitách bez prístupu k zdravotnej starostlivosti či v štátoch alebo v lokalitách, ktoré sú vzdialené od hraníc štátov, v ktorých sú interrupcie legálne, ale aj tie, ktoré spontánne potratili, tie, čo majú už deti a potrebujú sa o ne postarať, preživšie sexuálneho násilia, ktoré budú musieť dieťa vynosiť a podobne. Zákaz bude mať však vplyv na všetky osoby, ktoré sa ocitnú v situácii, keď budú potrebovať interrupciu. Ovplyvní aj tie ženy, ktoré si budú môcť dovoliť za interrupciou vycestovať, alebo ju podstúpiť iným bezpečným spôsobom, keďže zákazy predĺžia aj dobu, počas ktorej budú musieť žiť s neželaným tehotenstvom. A to ma dostáva k ďalšiemu ohrozeniu. Nemožnosť podstúpiť interrupciu alebo čakanie na ňu či existovanie v prostredí, v ktorom je interrupcia stigmatizovaná a kriminalizovaná, zhoršujú psychické zdravie.

Zrušenie rozhodnutia Roe vs. Wade môže potenciálne negatívne ovplyvniť aj iné rozsudky ako právo na manželstvo pre všetky páry alebo na užívanie antikoncepcie mimo manželstva, ktoré je postavené na ústavnom práve na súkromie. Určite ovplyvní aj štáty mimo USA a posilní protiinterrupčné, protirodové a protifeministické hnutia po celom svete.

Prečítajte si tiež:

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo

K téme Politika

Dôležité udalosti

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.