Poďakovanie Lubitzových rodičov v novinách vyvolalo hnev