Na dve minúty sa zastavil život v celej krajine. Takto to tam vyzeralo