Donald Trump je vinný z podplácania a falšovania záznamov.