Galéria: Začali odstraňovať palivo z chladiaceho bazéna zničeného reaktora