Prvé fotografie zvnútra spustošenej katedrály. Ten pohľad je zničujúci