Galéria: Proti rozsudku nad kapitánom Costy Concordie sa odvolali obe strany