Zaujímavosti

Škola sa blíži. Vyhrajte pre svojich školopovinných skvelé balíčky

fyzika.jpg

Učebnice a pomôcky sú základom každého vzdelávania.

Školstvo ide dopredu aj čo sa týka učebníc a pomôcok, ktoré používajú. Škola sa o chvíľu začne a vy spolu so zlavy.markiza.sk môžete vyhrať užitočné skvelé balíčky na uľahčenie učenia. O pomôckach, novinkách a ich napredovaní sme sa rozprávali s Antonom Magulom.

Aký je rozdiel medzi učebnicami a učebnými pomôckami?

Učebnice: je to základ každého vzdelávania, a to nezávisle na stupni školy. Obsahujú všetko to, čo musí žiak z daného predmetu ovládať, t.j. je tam obsah, ktorý predpisuje Štátny vzdelávací program. Učebnice až na vysoké školy sú na Slovensku bezplatne zapožičiavané žiakom a študentom na začiatku školského roku.

Učebné pomôcky: v drvivej väčšine prípadov nie sú bezplatné a ich výber záleží od konkrétnej školy, resp. učiteľa. V zásade pomáhajú žiakom a študentom zvládnuť preberané učivo. Patri medzi ne: pracovné zošity, geografické a dejepisné atlasy, nástenné a iné pracovné mapy (napr. slepé mapy), slovníky, tabuľky, zbierky úloh a pod.

Na aké bezplatné učebnice majú žiaci nárok?

V zásade na všetky učebnice majú žiaci bezplatný nárok, a to na 1. A 2. Stupni ZŠ a na stredných školách. Učebnice a skriptá na VŠ si študenti kupujú sami. Rovnako si musia dokupovať i ďalšie rozširujúce materiály, napr. k maturitám, prijímačkám na VŠ a pod.

K niektorým učebniciam pre prvákov, resp. na 1. stupni sa dodávajú aj bezplatné pracovné zošity.


Ktorými učebnými pomôckami si môžu žiaci a študenti rozširovať svoje vedomosti?

Treba rozlišovať medzi základnou a strednou školou:

Na ZŠ sú to v prvom rade pracovné zošity. MAPA Slovakia je priekopníkom vo vydávaní integrovaných pracovných zošitov na Slovensku. Obzvlášť to platí o geografických zošitoch, ktoré vydávame už od roku 1999. V týchto zošitoch, ktoré neustále zdokonaľujeme, sa v užitočnej symbióze stretávajú poznámkový zošit, farebné i pracovné mapy, tvorivé úlohy a nechýba ani hravosť a zábava.

Pracovný zošit poskytuje priestor na precvičenie a utvrdenie osvojených vedomostí a pomáha rozvíjať kompetencie žiakov v oblasti prírodných vied, ale aj spoločenských vied. Množstvo príkladov, zaujímavých tvorivých úloh, testov a jednoduchých pokusov zvyšuje atraktívnosť hodín daného predmetu aj domácu prípravu žiakov. Poslúži nielen počas spoločnej práce na vyučovacej hodine, ale aj pri samostatnej domácej príprave.

Ďalšími učebnými pomôckami sú geografické a historické atlasy. Tie sa spravidla používajú od základných, cez stredné až po vysoké školy.


MAPA Slovakia vznikla v roku 1991 ako kartografické vydavateľstvo a to znamená, že vo vydávaní atlasov a kartografickej produkcie má viac ako dvadsaťročnú tradíciu.

Mapy a atlasy pripravujeme najmodernejšími digitálnymi technológiami. Pri ich príprave sledujeme nové trendy vo výučbe a aj vďaka spolupráci s učiteľmi z praxe, či už na základných, stredných alebo vysokých školách našu ponuku inovujeme a modernizujeme. Atlasy sú v súlade s novým vzdelávacím programom.

Geografické atlasy z nášho vydavateľstva sú schválené ako odporúčaná študijná literatúra pre účastníkov geografických olympiád na stredných školách, pričom autori testov pri ich každoročnej príprave využívajú aj ich obsah. Geografické atlasy sveta a Slovenska sú zároveň schválené Ministerstvom školstva ako odporúčaná učebná pomôcka. Proces schvaľovania odporúčacej doložky v súčasnosti prebieha aj pre naše dejepisné atlasy.


Všetky atlasy z našej dielne majú pútavý grafický dizajn, tlačíme ich na kvalitný papier a finalizujeme kvalitným knihárskym spracovaním, aby žiakom slúžili bez poškodenia čo najdlhšiu dobu.

Ďalšími učebnými pomôckami sú rôzne zbierka úloh (najmä z matematiky), fyzikálne, chemické a geografické tabuľky.

Nesmieme zabúdať ani na rôzne cudzojazyčné slovníky, ale na hodinách slovenčiny sa využívajú aj ďalšie ako napr. frazeologický slovník, slovník slovenského pravopisu a i. slovníky

Ktoré pomôcky majú podľa vašich skúseností študenti najradšej?

Všeobecne obľúbené sú pracovné zošity, pretože hravou formou pomáhajú zvládnuť, neraz náročné učivo. Verím, že medzi obľúbené učebné pomôcky patria aj atlasy a nástenné mapy, evokujú v žiakoch pocit, že svet je na dosah ruky.


Na aké pomôcky sa zameriavate najviac?

Ako som už spomínal, začali sme atlasmi a nástennými mapami. V súčasnosti máme v našom portfóliu dva geografické atlasy: Slovenskú republiku a Svet a tri historické atlasy. Sme schopní akúkoľvek mapu z atlasov spracovať aj vo forme tlačenej nástennej mapy s klasickými drevenými lištami.

V súčasnosti pracujeme na inovatívnej novinke, a to Knižnica digitálnych máp, kde v súčasnosti máme cca 380 geografických a historických máp či už z územia Slovenska alebo z celého sveta, od praveku až po súčasnosť. Učiteľovi odpadá „nosenie" nezhrabných nástenných máp na hodinu, stačí mu pripojenie na internet a dataprojektor a môže žiakom prezentovať preberané učivo na neobmedzenom množstve máp.


BRATISLAVA/A.Leitmannova

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

TOP ČLÁNKY

Voyo

Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo

Dôležité udalosti

Sledujte kanál najsledovanejšieho televízneho spravodajstva na internete.