Historický klenot z Lekárne u Salvátora vráti majiteľ Bratislave