Britky na dostihoch. Prišli ako dámy, odchádzali po štyroch a ako prasce