Galéria: Telo 13-ročného chlapca dosiahlo maximálnu pružnosť. Pozerajte, čo s ním robí