Nielen v Bratislave v nedeľu pozorovali nádherný úkaz na oblohe