Župné voľby 2022

Vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov si Slováci volia predsedov ôsmich VÚC a poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov.

TOP ČLÁNKY