Župné voľby 2022

Vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov si Slováci volili predsedov ôsmich VÚC a poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov.